3.9 C
Ruse, BG
Saturday, 25 January, 2020

HOTELS

VEGA

48 Aleksandrovska str.


phone: 082 / 525 555

Cosmopolitan

1 Dobri Nemirov str.


phone: 082 / 805 050

Bistra & Galina

8 Han Asparuh str.


phone: 082 / 823 344

Riga

22 Pradunavski

phone: 082 / 822 042

Dunav Plaza

5 Svoboda

phone: 088 450 7110

Anna Palace

4 Knyajeska str.


phone: 082 / 825 005

Teodora Palace

133 Bulgaria


phone: 082 /  590 000

Charlino Plaza

24 Car Kaloyan str.

phone: 082 / 825 707

Luliaka

West Park

phone: 082 / 821 161

Rai

Rusofili str.


phone: 082 / 822 844

Cosmos

Borisova str.


телефон: 082 / 823 255

Odisey

7 Caribrod str.

phone: 082 / 826 989

Amor

13 Mostova str.

phone: 0897 / 004391

Brani

33 Midia Enos str.

phone: 082 / 821114

Residence House

9 Vasil Aprilov str.

phone: 0888 / 986000

Lombardi

5 Mayor Atanas Uzunov str.


phone: 0889 / 799734

City House

19 Dragan Cankov str.


phone: 0878 / 762666

Splendid

9 Vasil Aprilov str.

phone: 0888 / 986000

Millennia

15 Tulcha str.


phone: 082 / 841 636